Carrer Major 71-73
08750 Molins de Rei (Barcelona)
+34 619 842 633
info@tdfusteria.com
HORARI
Dill - Div: 10:00 a 20:00h

AVÍS LEGAL

Avís Legal

TERMES LEGALS I CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS

Les condicions generals que segueixen regulen l'accés i utilització d'aquesta Web, l'accés de la qual a la mateixa suposa l'acceptació de les presents condicions, sense reserves. En cas que vostè no estigui d'acord amb la totalitat d'aquestes condicions, li preguem que s'abstingui de navegar per la mateixa. Per favor, llegeixi atentament els termes legals i condicions generals d'accés i d'ús de la present Web i la informació que conté:

I. El contingut d'aquestes pàgines és exclusivament informatiu i no suposa oferta de contractació vinculant per TDFUSTERIA, qui declina tota responsabilitat sobre els errors, alteracions o omissions que pogués contenir, per la qual cosa ni TDFUSTERIA ni cap dels seus empleats serà responsable per qualsevol tipus de dany o perjudici, qualsevol que anés, que pogués derivar-se de les anteriors circumstàncies.

II. En accedir a aquesta Web, vostè adquireix la condició d'usuari i es presumeix que accepta tots i cadascun dels termes legals i condicions generals d'accés i ús de la mateixa.

III. Tota la informació que conté aquesta Web està destinada al seu ús tant per Persones físiques com a jurídiques (considerats "usuaris") amb residència a Espanya o que accedeixin des d'Espanya, per la qual cosa TDFUSTERIA declina tota responsabilitat per l'accés d'usuaris de països diferents on aquest ús poguessin ser contrari a les normes d'aquest país.

IV. Els continguts d'aquesta Web tenen únicament finalitat informativa i no constitueixen una oferta de compra o venda, o una sol·licitud de compra o venda, de qualsevol producte o servei, podent variar o ser cancel·lada sense previ avís.

V. Les opinions i els continguts que aquesta Web conté poden ser objecte de variació i cancel·lació sense avís previ. TDFUSTERIA es reserva el dret a qualsevol moment a actualitzar, modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la Web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, incloses les presents condicions, sense necessitat de previ avís.

VI. En cap cas, TDFUSTERIA garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web i en cap concepte serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues (directes i indirectes), reclamacions o despeses de cap tipus.

VII. TDFUSTERIA no es fa responsable d'altres webs de tercers als quals es pugui accedir mitjançant vincles en aquesta Web o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Especialment, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda de tercers, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació, dany o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs.

IIIV. La Web pot incorporar informes, comentaris, notes i opinions de tercers. TDFUSTERIA no accepta i per tant declina qualsevol responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, directes o indirectes, com a conseqüència de l'ús d'aquestes informacions, publicacions o informes d'anàlisis de tercers. Així mateix, aquestes informacions no podran ser copiades, reproduïdes, distribuïdes, o publicades per cap usuari d'aquesta Web.

IX. Aquesta Web és propietat exclusiva de TDFUSTERIA. Queda totalment prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta Web sense l'autorització per escrit del propietari de la mateixa.

X. La utilització sense autorització del propietari de la Web de la informació continguda en la mateixa, la seva comercialització o revenda, donarà lloc a la exigibilidad de les responsabilitats civils i penals que conformement a la llei espanyola corresponguin. 

XI. Els presents termes legals i condicions generals es regiran per la legislació espanyola. L'usuari se sotmet expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al seu fur propi si fos un altre.

XII. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals, que ens pugui facilitar a través dels formularis de captació de dades, seran incorporats en un fitxer responsabilitat de TDFUSTERIA.

La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmesos a terceres persones.

Així mateix, per accedir a alguns serveis que TDFUSTERIA ofereix a través d'aquest website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal, que també seran incorporats en un fitxer responsabilitat d'aquesta empresa.

En qualsevol cas i en compliment de la normativa de protecció de dades, si desitja pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se a: Carrer Boters 10, 08750 Molins de Rei (Barcelona).